امروز جمعه سوم فروردین 1397 خورشیدی   |   ورود به سایت
منابع آزمون مفاهیم و معارف رشته های قرائت، ترتیل و حفظ قرآن به همراه رشته حفظ و معارف احادیث
توجه: محدوده آزمون در شیوه‌نامه اجرایی مسابقات تعیین شده است
شیوه‌نامه اجرایی مسابقات
تعداد نمایش 3635 بار
ابعاد: 160 * 106
تعداد نمایش 3753 بار
ابعاد: 160 * 106
تعداد نمایش 3999 بار
ابعاد: 160 * 106
تعداد نمایش 3764 بار
ابعاد: 160 * 106
تعداد نمایش 3528 بار
ابعاد: 160 * 106
تعداد نمایش 3510 بار
ابعاد: 160 * 106
تعداد نمایش 4096 بار
ابعاد: 160 * 106
تعداد نمایش 3573 بار
ابعاد: 160 * 106
تعداد نمایش 3578 بار
ابعاد: 160 * 118
تعداد نمایش 3168 بار
ابعاد: 160 * 107
تعداد نمایش 897 بار
ابعاد: 160 * 106
تعداد نمایش 3114 بار
ابعاد: 160 * 118
تعداد نمایش 3589 بار
ابعاد: 160 * 107
تعداد نمایش 846 بار
ابعاد: 160 * 106
تعداد نمایش 808 بار
ابعاد: 160 * 106
تعداد نمایش 954 بار
ابعاد: 160 * 106
تعداد نمایش 881 بار
ابعاد: 160 * 95
تعداد نمایش 919 بار
ابعاد: 160 * 88