کد خبر : 15117

تاریخ درج خبر : شنبه 21 بهمن 1396
سایت رسمی مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران
• آیین نامه و دستورالعمل مسابقات سراسری سال 1397
آیین نامه و دستورالعمل مسابقات