امروز جمعه بیست و هشتم تیر 1398 خورشیدی   |   ورود به سایت
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان سیستان...
سه شنبه 28 اسفند 1397    
بازدید: 236
تبلیغات چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در...
یک شنبه 26 اسفند 1397    
بازدید: 388
مسئول مراکز مجازی سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور...
پنج شنبه 23 اسفند 1397    
بازدید: 306
آزمون شفاهی حفظ و مفاهیم قرآن کریم با حضور قرآن آموزان...
سه شنبه 21 اسفند 1397    
بازدید: 280
کارگاه آموزشی صوت و لحن قرآن کریم با حضور قاری بین...
سه شنبه 21 اسفند 1397    
بازدید: 302
آزمون شفاهی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان کردستان...
سه شنبه 21 اسفند 1397    
بازدید: 221
آزمون شفاهی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان هرمزگان...
سه شنبه 21 اسفند 1397    
بازدید: 190
آزمون شفاهی حفظ و مفاهیم قرآن کریم استان قم در مدرسه...
سه شنبه 21 اسفند 1397    
بازدید: 207
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان...
دوشنبه 20 اسفند 1397    
بازدید: 193
آزمون شفاهی حفظ و مفاهیم قرآن کریم در استان یزد برگزار...
دوشنبه 20 اسفند 1397    
بازدید: 256