امروز دوشنبه هجدهم اسفند 1399 خورشیدی   |   ورود به سایت
در روز اول و دوم مسابقات سراسری، نمایندگان استانهای...
دوشنبه 17 آذر 1399    
بازدید: 1632
در حاشیه مسابقات سراسری قرآن کریم، مسابقه پیامکی ویژه...
یک شنبه 16 آذر 1399    
بازدید: 437
برترین قاری چهل و سومین دوره مسابقات سراسری از نگاه...
یک شنبه 16 آذر 1399    
بازدید: 782
اولین روز چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم...
یک شنبه 16 آذر 1399    
بازدید: 916
جلسه هماهنگی داوران چهل و سومین دوره مسابقات سراسری...
یک شنبه 16 آذر 1399    
بازدید: 281
در حاشیه مسابقات سراسری قرآن کریم، مسابقه پیامکی ویژه...
یک شنبه 16 آذر 1399    
بازدید: 1047
اسامی داوران رشته اذان چهل‌وسومین دوره مسابقات سراسری...
شنبه 15 آذر 1399    
بازدید: 406
مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه با پخش...
شنبه 15 آذر 1399    
بازدید: 337
اسامی داوران بخش آقایان در چهل و سومین دوره مسابقات...
شنبه 15 آذر 1399    
بازدید: 248
پخش تلویزیونی و داوری آثار ضبط شده در چهل‌وسومین دوره...
شنبه 15 آذر 1399    
بازدید: 186