امروز دوشنبه سی ام مهر 1397 خورشیدی   |   ورود به سایت
متن کتاب فصل نوآوری که با نظارت علمی استاد نجاریان و جمعی از اساتید ، تدوین شده است ، جهت بهره برداری لازم در اختیار گروه های مدیحه سرایی قرار میگیرد .
تذکر این نکته لازم است که با توجه به سطوح مختلف اشعار کتاب از لحاظ ادبی و محتوایی ، لزوما انتخاب هر شعری از این کتاب مستلزم اعطای کل امتیاز بخش متن و ادا نمی باشد . بلکه اعطای امتیاز بر اساس نوع و سطح ادبی و محتوایی شعر متفاوت خواهد بود .