امروز شنبه چهاردهم تیر 1399 خورشیدی   |   ورود به سایت

«اطلاعیه»

به اطلاع مشمولین محترم طرح کمک هزینه تحصیلی دانشگاهی به قاریان و حافظان کل قرآن کریم ممتاز کشور می رساند؛  برای بهره مندی از این کمک هزینه، اسناد مربوطه به هر نیم سال تحصیلی را فقط در همان نیم سال به نشانی اعلام شده در ذیل همین صفحه ارسال نمایید البته اگر درترم اول(مهر) موفق به ارسال اسناد مورد نظر نشده اید نهایتا تا پانزدهم اسفند ماه مدارک خود را ارسال فرمایید.(درصورت لزوم می­توانید برای کسب اطلاعات بیستر با شماره 02164872640 آقای حسینی تماس حاصل نمایید و یا در پیام رسان بله با شماره 9016023923 سوالهای خود را مطرح کنید. این شماره فقط در پیام رسان بله فعال می باشد.)

1. کپی شناسنامه

2. کپی کارت ملی

3. کپی گواهی معتبر قرائت یا حفظ کل قرآن کریم(بر اساس آیین نامه طرح کمک هزینه تحصیلی)


دریافت ضوابط و شرایط پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی 1398 ( jpg )          (pdf)
 

4. برگه شهریه دانشگاه

5. گواهی اشتغال به تحصیل

نکات مهم:

1. تمامی دانشجویان جدیدالورود که برای اولین بار مشمول این طرح شده اند بایستی کپی گواهی معتبر قرائت یا حفظ کل قرآن کریم (بر اساس آیین نامه طرح کمک هزینه تحصیلی) را در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر اصل نموده و به صورت فیزیکی ارسال نمایند.

2.      در سند مربوط به شهریه، میزان شهریه ثابت و متغیر به صورت جداگانه اعلام شده باشد.

3.      برای دریافت تسهیلات لازم است مکاتبات دانشگاه به صورت سربرگ رسمی بوده و عنوان دانشگاه اعم از «آزاد، پیام نور، پردیس، علمی کاربردی، غیر انتفاعی ونوبت دوم (شبانه) » ذکر شده باشد و  ممهور به مهر دانشگاه باشد. 

4.       دقت شود تا گواهی اشتغال به تحصیل در بر دارنده موارد ذیل باشد:

نام، نام خانوادگی، کدملی، شماره دانشجویی، ماه  و سال ورود به دانشگاه

6.     معدل (گواهی شهریه را در اول ترم تحویل نمایید و معدل آن را با ترم بعدی تحویل دهید (

 

7.       شماره حساب بانک ملی به نام شخص دانشجوی دریافت کننده تسهیلات اعلام شود.

8.       شماره موبایل و تلفن ثابت و شماره در پیام رسان بله برای تماس های ضروری اعلام شود.

9.       لازم به ذکر است ممکن است دانشگاه تمام اطلاعات مورد نظر را در یک نامه تنظیم نماید که بلا اشکال می باشد و همچنین می توانید از فرم نمونه ای که در همین خصوص تنظیم شده است استفاده نمایید. فرم نمونه  word         pdf

10.  متن ذیل را نوشته و بعد از امضاء متن آن را همراه اسناد ارسال فرمایید درضمن تصویر آن را نزد خود نگهدارید

"اینجانب ......... با شماره ملی ............. آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان را مطالعه و به تمام بندهای آن ملتزم می باشم"

 

نشانی:
آدرس پستی: تهران – خیابان حافظ – خیابان نوفل لوشاتو سازمان اوقاف و امور خیریه – مرکز امور قرآنی (مربوط به بخش کمک هزینه تحصیلی) صندوق پستی: 1134834681